Damia van Laarhoven
Legal Counsel
(partner)

Damia van Laarhoven studeerde rechtsgeleerdheid aan de Universiteit van Amsterdam en International Business Law aan de University College London. Vanaf halverwege 2009 was zij advocate bij CMS Derks Star Busmann te Amsterdam. Zij heeft ruime ervaring in Arbeidsrecht en Ondernemingsrecht. Van Laarhoven werkt voornamelijk vanuit Nederland, maar zal ook regelmatig op Bonaire en Curaçao zijn.

Van Laarhoven is gespecialiseerd in het Ondernemingsrecht en Contractenrecht in de breedste zin van het woord, waaronder het gebied van (grensoverschrijdende) fusies en overnames, herstructureringen, aandeelhoudersgeschillen en bestuurdersaansprakelijkheid. Van Laarhoven heeft zich bovendien toegelegd op de bedrijfstak Hotel & Leisure. Zij heeft zowel de operators als de projectontwikkelaars/investeerders en andere partijen in de hotel- en leisurebranche geadviseerd alsmede de benodigde financieringen en herstructureringen begeleid.

 


Home    |    Contact    |    English