Prof. mr. Gregor van der Burght (1944)
of counsel

Opleiding
 • Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam
 • 1973 doctorsgraad, Universiteit van Amsterdam

Loopbaan
 • 1978 Hoogleraar privaatrecht, notarieel recht en notarieel belastingrecht Vrije Universiteit Amsterdam;
 • 2007 hoogleraar Familie- en erfrecht aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) te Willemstad op Curaao;
 • Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof te 's-Gravenhage;
 • Gecertificeerd Mediator Nederlands Mediation Instituut;
 • Hoofdredacteur Erfrecht (Groene Serie, Kluwer);
 • Hoofdredacteur maandblad Estate Planner (Estate Planning Expert);
 • Redacteur maandblad Fiscaal Tijdschrift Vermogen (SDU)
 • Auteur Erfrecht (Pitlo-serie; Kluwer);
 • Auteur Personen- en Familierecht (Pitlo-serie; Kluwer);
 • Vele publicaties en seminars over huwelijksvermogens- en erfrecht, successiebelasting en estate-planning.
Sinds begin jaren tachtig is Prof. Mr. Gregor van der Burght in verschillende functies internationaal actief o.m. voor de Asian Development Bank en de EU, voorts in de Nederlandse Antillen en Aruba, Verenigde Staten, Canada, Indonesië, China, Zuid-Afrika en in een aantal Oost-Europese landen.

gvanderburght@sterelcs.nl
 


Home    |    Contact    |    English