Estate Planning

De sectie Estate Planning is u van dienst op het gebied van:
 • Familierecht (adoptie, voogdij, ouderlijk gezag, huwelijk, echtscheiding)
 • Huwelijksvermogensrecht, Huwelijkse voorwaarden en wijzigingen daarvan
 • Erfrecht, schenkingen en testamenten
 • Vereffening en verdeling van nalatenschappen
 • bedrijfsopvolging;
 • overheveling van vermogen naar de volgende generatie;
 • geregistreerd partnerschapsvoorwaarden;
 • samenlevingscontracten;
 • onderbewindstelling van vermogen;
 • vruchtgebruikregelingen;
 • verdeling van vermogen bij scheiding;
 • opstellen van echtscheidingsconvenanten;
 • flitsscheidingen;
 • mediation.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Frank Sterel (Amsterdam)
- Rekha S. Rambali-Jhagroe (Amsterdam)
- Jan Derkman (Abcoude)
Home    |    Contact    |    English