Vastgoed

De sectie Vastgoed is u van dienst op het gebied van:
 • verwerving en bezwaring van bedrijfsmatig en particulier onroerend goed;
 • koop- en aannemingsovereenkomsten;
 • transportakten;
 • hypotheekakten;
 • splitsing in appartementsrechten;
 • gemeenschappelijke eigendom;
 • economische eigendom;
 • mandeligheid;
 • erfdienstbaarheden;
 • kwalitatieve verbintenissen;
 • overdrachts- en omzetbelasting;
 • projectontwikkeling;
 • veilingen;
 • erfpacht.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Frank Sterel (Amsterdam)
- Jan Derkman (Abcoude)

Home    |    Contact    |    English