Ondernemingsrecht

De sectie Ondernemingsrecht is u van dienst op het gebied van:
 • (grensoverschrijdende) fusies en overnames;
 • splitsingen;
 • (grensoverschrijdende) omzettingen;
 • corporate governance;
 • corporate finance;
 • private equity;
 • bedrijfsopvolging;
 • oprichting van naamloze en besloten vennootschappen;
 • oprichting van stichtingen en verenigingen;
 • oprichting van coöperaties;
 • oprichting van personenvennootschappen (c.v., vof en maatschap);
 • inrichting van statuten;
 • ontbinding van vennootschappen;
 • inrichting van aandeelhoudersovereenkomsten en koopovereenkomsten;
 • levering en uitgifte van aandelen en effecten;
 • certificering van aandelen;
 • personeelsparticipaties;
 • corporate mediation.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
- Frank Sterel (Amsterdam)


Home    |    Contact    |    English